Thesinger getijdenboek

Dit rond ca. 1515 in het Middelnederlands geschreven gebedenboek van Klooster Thesinge, opent met de getijden tot Alle Heiligen, gevolgd door een serie gebeden die het kerkelijk jaar volgen – van kerstmis tot Pasen – en gebeden tot een aantal heiligen. De decoraties, die veelal bestaan uit bloemen, planten en vogels, vertonen grote verwantschap met andere handschriften die worden toegeschreven aan de kloosters van Selwerd en Thesinge.

De tekst is geschreven op perkament dat wordt gemaakt van onthaarde, opgerekte en gedroogde dierenhuiden. Zelfs een klein perkamenten boekje vereiste een groot aantal dierenhuiden: voor dit 138 folio’s tellend getijdenboek waren mogelijk tot twintig huiden nodig. Ook in Groningen zijn de oudste oorkonden en privileges op perkament geschreven. Men gebruikte hiervoor inkt op koolstofbasis en later, de ijzerhoudende galappelinkt, gemaakt van galappels die vastzitten aan eikenbladeren.

 

Link naar fascimile:  LINK