Ramen en ruiten

Vandaag werd dit vensterglas gevonden. Het is een ruitvormig fragment dat uit een groter rond glaspaneel werd gesneden en de ramen van de voormalige oostbouw kan hebben gevormd Omdat in een ruitvorm efficiënt stukken vlak glas gesneden konden worden uit een grotere glasschijf, waren ramen in de late middeleeuwen van deze ruitjes samengesteld Dit procedé […]

Rampjaar 1472

In de kronieken van moederklooster Bentlage is het volgende opgeschreven: Vermoedelijk is hierbij vooral het dak en de verdiepingsvloeren verbrand – zoals in 2019 bij de Parijse Notre Dame – want in 1473 wijdt de bisschop van Osnabrück de kerk alweer opnieuw in. Op basis van dendrologische dateringen van het dak blijkt dat de kap […]

Middeleeuwse fundering?

Op het eerste oog leek werkput 14 niet veel interessants te bevatten, de hele put was tijdens de restauratie van 1931-1933 overhoop gehaald. Maar, tijdens het verdiepen van de put stuitten we op een aantal kloostermoppen die nog aan elkaar vast zaten. Dit kan de originele middeleeuwse kloosterfundering zijn geweest. Deze fundering is in de […]

Van de kaart…

Archeologen zijn vaak ook liefhebbers van oude kaarten. Historische kaarten vertellen je iets over welke landschapselementen in het verleden karterenswaardig waren. Op de kaarten van klooster Ter Apel zijn – buiten de belangrijke clausuur van kerk en gebouwen- vrijwel altijd de waterlopen aangeven. De Runde (west) en Ruiten Aa (oost) draineerden naar het noorden toe […]

Geen idee…

Dit fragment pijpaarde (fijne klei waarvan kleipijpen werden vervaardigd) werd gevonden in een demplaag van wp8. Het heeft een doorboring gehad en op de nog natte klei moet textiel hebben gelegen, want de indrukken staan er nog in! Dat soort textielindrukken kennen we van pijpaarden Christusbeeldjes uit de 15e en 16e eeuw. Qua vorm “lijkt […]

Vormsteen

Een vormsteen is een baksteen met een speciale vorm, bijvoorbeeld langs een deur of venster. Vandaag werd dit grillig gevormde exemplaar ontdekt! Dit type vormsteen werd gebruikt in de baksteengothiek om de spijlen (montants) in de ramen op te metselen. Hieronder zijn exemplaren van zulke vormstenen weergeven en een voorbeeld van een raam waarin ze […]

Linnen op reis

Bij het uitgraven van werkput 10 werd dit loden zegeltje ontdekt. Omdat je als archeoloog ook niet overal een expert in bent, plaatsten we een oproep op een Facebookgroep voor zulke voorwerpen. Mark Ouwerkerk was de vakman die hem herkende! Het blijkt een lakenloodje uit Augsburg te zijn…minimaal 700 km van Ter Apel afgelegen. Het […]