Ouderwetsch papier…

Een opgraving van een klooster voorbereiden start meestal niet op een grasveld of akker, maar in de bibliotheek. Ondanks dat veel wetenschap zich online en open access op het internet bevindt, is het hebben en lezen van een grote hoeveelheid ouderwetse boeken een voorwaarde. Zoveel is al eerder door anderen uitgezocht en opgeschreven, maar dan […]

Graven in Ter Apel (2022)

Graven in Ter Apel Tijdens “Middeleeuws Ter Apel ” was er voor de bezoekers van het evenement de mogelijkheid om te kijken of mee te werken op de publieksopgraving. Op alle dagen was het druk in de werkput, waarbij vrijwilligers door professionele archeologen van de provincie, Rijksuniversiteit Groningen, RAAP bv en de SAM werden begeleid. […]

Restauratie Ter Apel (1933)

Het Klooster Domus Novae Lucis te Ter Apel werd tussen 1930 en 1933 op initiatief van de Stad Groningen, destijds eigenaar van de enclave, zorgvuldig geconserveerd en gerestaureerd. Dit herstelplan, onder leiding van Stadsingenieur De Vos tot Nederveen Cappel, werd een groot succes. Bij de restauratie werden aan de noordoostzijde van de clausuur diverse muurresten […]

Vogelvlucht over Klooster Ter Apel

Historie en Heden van Klooster Ter Apel In 1464 schonk Jacobus Wiltingh, pastoor in Garrelsweer en vicaris in Loppersum, zijn in 1458 als “verwoestede erve und guet” aangeschafte goed ‘ Apell’ aan de Orde van het Heilig Kruis [Ordo Sanctae Crucis] onder voorwaarde dat op deze plek een klooster zou verrijzen. In mei 1465 kwam […]

Thesinger getijdenboek

Dit rond ca. 1515 in het Middelnederlands geschreven gebedenboek van Klooster Thesinge, opent met de getijden tot Alle Heiligen, gevolgd door een serie gebeden die het kerkelijk jaar volgen – van kerstmis tot Pasen – en gebeden tot een aantal heiligen. De decoraties, die veelal bestaan uit bloemen, planten en vogels, vertonen grote verwantschap met […]

Gezicht op ter Apel (1833)

Assuerus Quaestius – Gezicht op het Klooster Ter Apel  – 1833  (Groninger Museum)   Klooster Ter Apel met de oorspronkelijke bovenverdieping op de Noordvleugel, een jaar voor de afbraak in 1834. Destijds was het koor van de kerk in gebruik als hervormde kerk en werd het schip gebruikt als opslagruimte. De predikant woonde in de oostelijke […]