Binnenwerk…

Hoewel het werk er buiten op zit en de sleuven dicht zijn, is er binnen nog genoeg te doen. We drogen de laatste vondsten en wassen wat er nog gewassen moet worden. Ook is er nog veel aandacht nodig voor de soms goed gevulde vondstzakken waarin bijzondere objecten nog soms onontdekt zijn… Zo werd deze […]

Hoogversierd Vlaams

Op twee verschillende momenten, werd er een scherfje met een groene kleur en druk versieringsmotief gevonden in werkput 46. Tot ons genoegen, blijken ze aan elkaar te passen. Ze vormen het halsdeel van een waarschijnlijk 30 cm hoge kruik of kan. De scherven behoren tot een baksel dat we uit de 13e eeuw in West-Vlaanderen […]

Reformatie en de verdwenen stenen…

Tijdens het graven zijn er een aantal kenmerkende lagen die we regelmatig tegenkomen in de verschillende putten. Zo werden onder de muren grondverbeteringen aangebracht (sleuven tot in de vaste grond, opgevuld met aangewaterde en aangestampte aarde), en vinden we her en der de resten van lemen vloeren terug.  Een andere van die veel voorkomende sporen […]

Een onverwachte begraving…

Het was een regenachtige vrijdagochtend. Aan de noordkant van werkput 45 was, beschut door een grote kastanjeboom, de ploeg van die dag aan het werk. Ondanks het hoge grondwaterpeil moesten en zouden er twee profielbakken gezet worden. Profielbakken zijn lokale verdiepingen langs het verticale profiel, met als doel meer duidelijkheid te krijgen over hoe de […]

Soms fietst er iets tussendoor…

Niet iedere vondst op een kloosterterrein is een kloostervondst. Tijdens het systematisch onderzoek met de metaaldetector komen uiteraard ook voorwerpen uit andere perioden aan het licht. Het onderstaande voorwerp is van messing (nu dof uitgeslagen) en meet 3,2 cm in de hoogte. Vaag zijn nog delen van letters en cijfers in een prachtig lettertype te […]

Roest ontsleuteld

Er zijn bij de opgraving van dit jaar tijdens metaaldetectie onder andere twee sleutels gevonden. Op het moment dat deze gevonden waren, zaten ze onder een dikke laag roest. Het was nog wel duidelijk te zien dat het om sleutels ging, maar meer dan dat was niet zichtbaar. Daarom zijn onder andere deze twee sleutels […]

Over schedels en graven

Werkput 49 is dit jaar aangelegd in het noordoosten, op ca. 30 m van de kapel. We willen in deze put graag onderzoeken of het grafveld, zoals gezien in werkputten in de omgeving, zo ver noordoostelijk nog doorloopt. In 2021 vonden we – doorsneden door de tweede fase van de insteekhaven – al eens een […]

Flakkerende vlammen !?

Bij de vondstverwerking werd vandaag dit fragment aangetroffen. Het baksel doet aan bakstenen denken, het glazuur en de versiering eerder aan aardewerk. De buitenkant lijkt in een patroon van driehoekige motieven ingesneden, waarna deze is gebakken en geglazuurd. We kennen dit soort grofkeramische versierde objecten eigenlijk vooral in twee varianten, en beide hebben te maken […]

Styli of schrijfstiften

In kloosters werd er veel gebruikgemaakt van styli. Dit zijn kleine metalen ‘pennen’ met een scherpe punt en een vlakke achterkant. Een stylus werd door kloosterlingen gebruikt om te schrijven op een wasplankje. We denken dat de stylus voornamelijk gebruikt werd door zusters (monialen), leerlingen van de kloosterschool en door de kellenaar, die wasplankjes gebruikte […]