Liegen en bedriegen

Eigenlijk waren we klaar met de opgraving, maar dat bleek een leugentje! In plaats van de diepste gracht in werkput 8 dicht te gooien, gebruikten we de graafmachine om nog even naar de onderste vulling te kijken. Dat was te gevaarlijk om handmatig te doen.

Fries Spreukenbord

Daarbij kwam uit de onderste vulling, grote delen van een “Fries spreukenbord” uit de 19e eeuw. De spreuk is “liegen dat, leert bedriegen”.

Voorbeeld van een compleet Fries Spreukenbord

Dit soort borden met moraliserende teksten hing vaak in woonkamers of keukens aan de wand, en waren niet bedoeld om van te eten…