Natuurkrachten

Bomen en hun wortels zijn ongekende natuurkrachten. Tussen de stenen van muren door treffen we vaak de boomwortels aan. Ook in oudere grondsporen, waar de bodem was losser en vochtiger is, groeien wortels graag.

Boomwortels bovenin werkput 13

Dat de bodem veel puin bevat, houdt een boom niet tegen! In de wortels van de boom, zijn fragmenten steen in hun geheel opgenomen!

Boomwortel met aanhangend puin, links vies en rechts schoongespoeld
CT scan van boomwortel (grijs met witte lijnen) met fragmenten puin (witte vlekken)

Om dit vast te stellen, zijn de wortels in een CT-scanner – gelijk aan die in een ziekenhuis wordt gebruikt- gelegd en doorgelicht!

Patiënt “Boomstam4” gaat de CT in….