Geen idee…

Dit fragment pijpaarde (fijne klei waarvan kleipijpen werden vervaardigd) werd gevonden in een demplaag van wp8.

Het heeft een doorboring gehad en op de nog natte klei moet textiel hebben gelegen, want de indrukken staan er nog in!

Religieus kleibeeldje met indrukken van textiel, afkomstig uit Middelburg

Dat soort textielindrukken kennen we van pijpaarden Christusbeeldjes uit de 15e en 16e eeuw. Qua vorm “lijkt het nergens op”, dus we hebben geen idee of het middeleeuws of recent is, of iets anders.

Christusbeeld van pijpaarde met beweegbare armen, uit Enkhuizen

We kennen wel devotiebeelden met beweegbare onderdelen, maar deze doorboring kennen we niet. Zou het van zoiets simpels als een popje met beweegbare armen kunnen zijn geweest?