Vos of wolf?

Dit bijzondere fragment kleinmetaal stelt ons voor een raadsel. In de spitse neus, als uithollingen aangegeven ogen en spitsovale oren is een dierenkopje te herkennen. Sommigen zien er een wolf in, anderen een vos.

Niet alleen is niet duidelijk welk dier het is, maar ook het gebruik is een raadsel…. Zat het aan een riemtong? Vormde het onderdeel van een lood-tin insigne? Was het een andere versiering?  Wie het weet mag het zeggen!

Vos uit de Roman de Renart (Frankrijk, ca. 1300)