Graven in Ter Apel (2022)

Graven in Ter Apel

Tijdens “Middeleeuws Ter Apel ” was er voor de bezoekers van het evenement de mogelijkheid om te kijken of mee te werken op de publieksopgraving. Op alle dagen was het druk in de werkput, waarbij vrijwilligers door professionele archeologen van de provincie, Rijksuniversiteit Groningen, RAAP bv en de SAM werden begeleid.

Met name de kinderen vermaakten zich met het zoeken met de metaaldetector, terwijl de volwassen veelal middels het zeven van grond vondsten uit het verleden van Ter Apel naar boven haalden.

Zelfs de ridderstand voelde zich niet te goed om te graven!