Ziekenzorg en zalf

Armen- en ziekenzorg vormen enkele van de traditionele kernwaarden van de Kruisheren. Ook te Ter Apel moeten we met het bestaan van een ziekenboeg (Infirmarium) rekening houden.

Van de patiënten en de geneesheren zijn uiteraard weinig resten te verwachten, maar deze week werd de bodem van een klein potje in steengoedbaksel (dus afkomstig uit het Duitse Rijnland, nabij de plaatsen Raeren en Frechen) aangetroffen. Het dateert uit de 16e eeuw, dus de gebruiksfase van de Kruisheren.

In dit potje zat mogelijk een smeerseltje om verwoningen mee te behandelen. Een completer exemplaar (ca. 7 cm hoog) bevindt zich in de collectie van het Museum Boijmans-Van Beuningen:

https://www.boijmans.nl/collectie/kunstwerken/49483/zalfpot

Op sommige medicinale handboeken zien we zulke potjes afgebeeld, zoals in de handen van de genezer links op de onderstaande uitsnede uit een medisch werk uit ca. 1585.

Harley MS 1585, f. 9r