Vormsteen

Een vormsteen is een baksteen met een speciale vorm, bijvoorbeeld langs een deur of venster. Vandaag werd dit grillig gevormde exemplaar ontdekt!

Vormsteen (fragment)

Dit type vormsteen werd gebruikt in de baksteengothiek om de spijlen (montants) in de ramen op te metselen. Hieronder zijn exemplaren van zulke vormstenen weergeven en een voorbeeld van een raam waarin ze zijn toegepast.

Montant (m) van https://www.joostdevree.nl/shtmls/vormsteen.shtml
Gotisch raam met centrale montants in bakstenen vormstenen

Opmerkelijk is dat deze vormstenen in het huidige klooster niet voorkomen. Zou de verdwenen oostbouw er dus anders uit hebben gezien (met baksteen ipv zandsteen ramen)?