Vlaktekenen

Ondanks alle moderne hulpmiddelen zoals (drone)foto’s en gps meetapparatuur, tekenen we de werkput ook nog altijd graag na op papier met millimeter ruitjes.

Deel van een vlaktekening

Deze tekening is schaal 1:20 en toont de grondverkeuringen in werkput 8. Greppels, dekzand en een mogelijke visvijver zijn ingetekend. Het tekenen dwingt ons namelijk om beter te bekijken en begrijpen hoe grondsporen zijn ontstaan. Door te tekenen – en met de tekening te worstelen – ga je beter kijken, nog eens beter schoongraven, en blijf je scherp in het veld!

Sommige tekeningen zijn bijna abstracte kunstwerkjes