Runderbot

In werkput 10, ten zuiden van het klooster is gistermiddag een cluster botmateriaal gevonden. Dit was helaas net voor het einde van de dag, dus er was geen kans om dit materiaal goed te onderzoeken. Daarom was vanochtend de eerste opdracht om dit nader te bestuderen.

De botten zijn gevonden in de hoek van de werkput en daarom was veel onduidelijk over de context. Ze zijn voorzichtig schoongeborsteld door de studenten. Het was toen duidelijk dat het de onderkaak en middenvoetsbeentje van een jong rund betreft. Daarnaast ligt nog een bot dat wij nu niet kunnen identificeren.

Zeer waarschijnlijk zijn deze botten niet in een anatomisch verband, maar verder onderzoek zal nodig zijn om dit met zekerheid te kunnen zeggen. Als er geen verband is, zal dit een depositie van een geslacht rund betreffen.