Cilinderglas….

In dit vondstzakje zit een fragment zogenaamd ‘cilinderglas‘. De naam verwijst naar de manier waarop vanaf de 12e eeuw vensterglas kon worden vervaardigd.

Het maken van cilinderglas. Men blaast eerst een bol (I-IV), waarna deze door slingeren en draaien verlengd wordt tot een cilinder (V) en (VI). Na het afsnijden van de boven- en onderzijde (VII) snijdt men de cilinder in de lengte door (VIII), waarna men deze in een strekoven uitvlakt (IX).

Afbeelding: Van der Kloes, J.A. (1926) Onze Bouwmaterialen – Deel VI: Glas, verfwaren, behangsels, isoleer- en pakkingstoffen, beproevingstoestellen en het gebruik daarvan, p. 14. Uit: https://kennis.cultureelerfgoed.nl/index.php/Glas_in_gebouwen_-_soorten_vlakglas

Het fragment van Ter Apel was vermoedelijk licht groen tot kleurloos, maar is in de bodem verweerd en verkleurd. Glas dat vochtig wordt aangetroffen, proberen we nat te houden om afschilfering van het kwetsbare oppervlak te beperken! Daarom zit dit glas in een zakje met wat schoon water….