Digitale voorbereiding

Het is nooit zo dat archeologen simpelweg een gat graven ergens. Er wordt vooraf volop gewikt en gewogen, en hierbij zijn computers onmisbaar geworden.

Zo worden in een Geografisch Informatie Systeem (GIS) allerhande lagen met informatie over het klooster verzameld. De luchtfoto vertelt ons waar paden en bomen zijn, de eerder opgegraven delen staan in roze aangegeven, maar vooral valt de grote hoeveelheid aan leidingen en kabels op!

Uiteraard liggen precies waar we graag zouden willen graven rioolbuizen, glasvezelkabels en electra! Dat wordt dus óf het plan aanpassen óf voorzichtig handmatig graven!